ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Λεωφόρος Μακαρίου Γ, αρ. 66
Κρόνος Κώρτ
4ος όροφος
Διαμ. 44
1077 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 87 55 44
Φαξ: +357 22 37 41 90

email: info@aiantas.com

  Αρχή σελίδας