ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έγινε στις 11 Δεκεμβρίου 2002 αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπών για εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επιτροπή Ελέγχου

Χρίστος Θεοδούλου – Πρόεδρος
Χριστάκης Γεωργιάδης – Μέλος
Βασίλειος Θεοδώρου – Μέλος

 

Επιτροπή Διορισμών

Εύρος Δημητριάδης – Πρόεδρος
Ανδρέας Παπαπαρασκευάς – Μέλος
Ζένιος Δημητρίου – Μέλος

 

Επιτροπή Αμοιβών

Βασίλειος Θεοδώρου – Πρόεδρος
Εύρος Δημητριάδης – Μέλος
Ζένιος Δημητρίου – Μέλος

 

Επενδυτική Επιτροπή

Χριστάκης Γεωργιάδης – Πρόεδρος
Ανδρέας Παπαπαρασκευάς – Μέλος
Χρίστος Θεοδούλου – Μέλος

 

  Αρχή σελίδας